Seuraa ja osallistu koulutusselonteon valmisteluun

Koulutuspoliittisella selonteolla luodaan tilannekuva koulutuksen ja tutkimuksen nyky- sekä tavoitetilasta ja näkemykset siihen ovat tervetulleita.

Opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen kiertävät kouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa keskustelemassa koulutuksen ja tutkimuksen tilanteesta ja kehittämistarpeista. Sivulle kootaan tilaisuuksien tallenteet ja muut materiaalit. Seuraa ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #koulutusselonteko2020.Lisätietoja

Petri Haltia, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330096