Sairaan tai vammaisen oppilaan jatkettu oppivelvollisuus

Lapsi pyörätuolissaOppivelvollisuutta voidaan jatkaa vuodella tilanteissa, joissa oppilas sairastuu tai vammautuu perusopetuksen aikana. Lain muutoksella halutaan turvata perusopetuksen päättötodistuksen saaminen kaikille.

 

Uudistuksen tavoite on, että oppivelvollisuuden suorittamisen aikana sairastuneet ja vammautuneet oppilaat saavuttaisivat perusopetuksen päättötodistuksen ja sijoittuisivat vähintään toisen asteen koulutukseen. Ehdotuksen mukaan yksittäisen oppilaan oppivelvollisuus jatkuisi vuodella ja oppivelvollisuus päättyisi sen vuoden kevätlukukauden lopussa, kun oppilas täyttää 18 vuotta, ellei oppilas saavuta perusopetuksen päättötodistusta aikaisemmin.
Laki perusopetuslain muuttamisesta on tarkoitus antaa tällä hallituskaudella ja lain tulla voimaan vuoden 2020 alusta.

Hallituksen esitys liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän kehittämisehdotukseen, joka luovutti syksyllä 2017 kehittämisehdotuksensa jatketusta oppivelvollisuudesta.

Lisätietoja

Kirsi Lamberg, hallitussihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330397  


Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Ylijohtaja 0295330258