EUROSTUDENT-tutkimukset ja analyysit

Kansainvälissä EUROSTUDENT-tutkimuksissa selvitetään mm. nuorten korkeakoulutukseen pääsyä, korkeakouluopiskelun olosuhteita, opiskelijoiden ajankäyttöä ja toimeentuloa. Suomessa tutkimuksen tuloksia on tarkoitus saada aiempaa paremmin käyttöön osana korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanketta.

Kuudes EUROSTUDENT-tutkimus toteutettiin Suomessa keväällä 2016 internetkyselynä otokseen valikoituneille 24 000 korkeakouluopiskelijalle. Tiedonkeruusta vastasi Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen tilastoraportin lisäksi aineistosta julkaistiin korkeakoulututkijoiden analyyseja aiheeseen liittyvistä teemoista, joita ovat mm.

  • Opintojen eteneminen ja joustavat opintopolut
  • Kansainvälinen liikkuvuus
  • Koulutuksellinen tasa-arvo

Tutkimusartikkelit muodostavat kokonaisuuden, joka valottaa suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden taustoja, kokemuksia ja yhteiskunnallista asemaa. Niiden tarjoamaa tutkimustietoa voi hyödyntää mm. opiskelijavaihdon, opiskelijavalintojen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen käytäntöjen kehittämisessä.

Artikkelikokoelma on ilmestynyt opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa.

Lisätietoja

14260642

Kaisu Piiroinen, Opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto  0295330359