Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vuosikello

Ammatillisen koulutuksen vuosikelloon on koottu kaikki keskeisimmät rahoitukseen liittyvät aikataulut. Vuosikello sisältää sekä valtionosuusrahoituksen, strategiarahoituksen että valtionavustusten hakemiseen ja jakamiseen liittyvät aikataulut. Vuosikelloa päivitetään säännöllisesti tarpeen mukaan.

Vuosi 2020

maaliskuu I huhtikuu I toukokuu I kesäkuu I elokuu I lokakuu I joulukuu

Maaliskuu

Rahoitushaku koskien vuoden ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta (vos)

 • vuoden 2020 talousarvion lisämäärärahat opetukseen ja ohjaukseen (80 milj. €)
 • hakuaika 17.3. - 7.4. (vko 12-15)

Vuoden 2020 varsinaisen suoritepäätöksen oikaisuvaatimukset 19.3. mennessä (OPH)

Ensimmäinen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman avustuskokonaisuus hakuun (OPH)

Huhtikuu

Valtionavustushaku (OKM)

 • strategiarahoituksena jaettavat rahoituslain mukaiset avustukset
 • hakuaika 8.4. – 4.5. (vko 15-19)
 • opetusmetsäkompensaatioavustukset vuodelle 2020
 • hakuaika 8.4. – 4.5. (vko 15-19)

Vuoden 2020 ensimmäinen lisäsuoritepäätös (lisämäärärahat opetukseen ja ohjaukseen) 30.4. mennessä

Päätökset oikaisuvaatimuksiin koskien vuoden 2020 varsinaista suoritepäätöstä 30.4. mennessä

Päätökset koskien laatu- ja tasa-arvo-ohjelman ensimmäistä avustuskokonaisuutta (OPH)

Toukokuu

Rahoitushaku koskien vuoden toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta (vos)

 • varainhoitovuodelle 2020 jaettavaksi jätetty rahoitus akuutteihin työvoimatarpeisiin (jaetaan opiskelijavuosina ja tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)
 • mahdollinen lisärahoitus, mikäli vuoden 2020 I LTAE:ssä esitetään määrärahalisäystä ammatilliseen koulutukseen
 • hakuaika 5.5. – 29.5. (vko 19-22)

Päätös vuoden 2020 strategiarahoituksesta 29.5. mennessä

Päätökset koskien opetusmetsäkompensaatioavustuksia 29.5. mennessä

Kesäkuu

Vuoden 2020 toinen lisäsuoritepäätös (varainhoitovuodelle 2020 jaettavaksi jätetty rahoitus ja mahdollinen lisärahoitus) 30.6. mennessä.

Heinäkuu

Elokuu

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo ohjelman toinen valtionavustushaku (OPH)

Syyskuu

Lokakuu

Vuoden 2021 varsinaista suoritepäätöstä koskeva haku käynnistyy

 • opiskelijavuodet
 • vuoden 2021 opetuksen ja ohjauksen lisämäärärahat
 • muut perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo ohjelman valtionavustushakua koskevat päätökset (OPH)

Marraskuu

Joulukuu

Vuoden 2021 varsinainen suoritepäätös