Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vuosikello

Ammatillisen koulutuksen vuosikelloon on koottu kaikki keskeisimmät rahoitukseen liittyvät aikataulut. Vuosikello sisältää sekä valtionosuusrahoituksen, strategiarahoituksen että valtionavustusten hakemiseen ja jakamiseen liittyvät aikataulut. Vuosikelloa päivitetään säännöllisesti tarpeen mukaan.

Vuosi 2020

huhti-toukokuu I kesäkuu I elokuu I syyskuulokakuu I joulukuu

Huhti-toukokuu

Rahoitushaku koskien vuoden ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta (vos)

 • vuoden 2020 talousarvion lisämäärärahat opetukseen ja ohjaukseen (80 milj. €)
 • hakuaika 17.3. - 12.5. (vko 12-20)

Valtionavustushaku (OKM)

 • strategiarahoituksena jaettavat rahoituslain mukaiset avustukset
 • hakuaika 15.4. – 19.5. (vko 16-21)
 • opetusmetsäkompensaatioavustukset vuodelle 2020
 • hakuaika 4.5. - 29.5. (vko 19-22)

Ensimmäinen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman avustuskokonaisuus hakuun (OPH)

 • hakuaika 17.4. - 29.5. (vko 16 - 22)

Päätökset oikaisuvaatimuksiin koskien vuoden 2020 varsinaista suoritepäätöstä 30.4. mennessä

 

Kesäkuu

Vuoden 2020 ensimmäinen lisäsuoritepäätös (lisämäärärahat opetukseen ja ohjaukseen) 5.6. mennessä

Päätös vuoden 2020 strategiarahoituksesta 18.6. mennessä

Päätökset koskien opetusmetsäkomensaatioavustuksia 18.6. mennessä

Päätökset koskien laatu- ja tasa-arvo-ohjelman ensimmäistä avustuskokonaisuutta (OPH)

Heinäkuu

Elokuu

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman toinen valtionavustushaku (OPH)

Rahoitushaku koskien vuoden toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta (vos)

 • varainhoitovuodelle 2020 jaettavaksi jätetty rahoitus akuutteihin työvoimatarpeisiin (jaetaan opiskelijavuosina ja tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)
 • mahdolliset lisärahoitukset, mikäli kevään lisätalousarvioissa esitetään  määrärahalisäyksiä ammatilliseen koulutukseen
 • aikataulu tarkentuu myöhemmin

Syyskuu

Vuoden 2020 toinen lisäsuoritepäätös (varainhoitovuodelle 2020 jaettavaksi jätetty rahoitus ja mahdolliset lisärahoitukset)

 

Lokakuu

Vuoden 2021 varsinaista suoritepäätöstä koskeva haku käynnistyy

 • opiskelijavuodet
 • vuoden 2021 opetuksen ja ohjauksen lisämäärärahat
 • muut perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman valtionavustushakua koskevat päätökset (OPH)

Marraskuu

Joulukuu

Vuoden 2021 varsinainen suoritepäätös