Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vuosikello

Ammatillisen koulutuksen vuosikelloon on koottu kaikki keskeisimmät rahoitukseen liittyvät aikataulut. Vuosikello sisältää sekä valtionosuusrahoituksen, strategiarahoituksen että valtionavustusten hakemiseen ja jakamiseen liittyvät aikataulut. Vuosikelloa päivitetään säännöllisesti tarpeen mukaan.

Vuosi 2020

huhti-toukokuu I kesäkuu I elokuu I syyskuulokakuu I joulukuu

Huhti-toukokuu

Rahoitushaku koskien vuoden ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta (vos)

 • vuoden 2020 talousarvion lisämäärärahat opetukseen ja ohjaukseen (80 milj. €)
 • hakuaika 17.3. - 12.5. (vko 12-20)

Valtionavustushaku (OKM)

 • strategiarahoituksena jaettavat rahoituslain mukaiset avustukset
 • hakuaika 15.4. – 19.5. (vko 16-21)
 • opetusmetsäkompensaatioavustukset vuodelle 2020
 • hakuaika 4.5. - 29.5. (vko 19-22)

Ensimmäinen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman avustuskokonaisuus hakuun (OPH)

 • hakuaika 17.4. - 29.5. (vko 16 - 22)

Kesäkuu

Vuoden 2020 ensimmäinen lisäsuoritepäätös (lisämäärärahat opetukseen ja ohjaukseen) 9.6. mennessä

Päätökset koskien opetusmetsäkomensaatioavustuksia 18.6. mennessä

Päätökset oikaisuvaatimuksiin koskien vuoden 2020 varsinaista suoritepäätöstä 18.6. mennessä

Päätös vuoden 2020 strategiarahoituksesta 25.6. mennessä

Päätökset koskien laatu- ja tasa-arvo-ohjelman ensimmäistä avustuskokonaisuutta (OPH)

Toista lisäsuoritepäätöstä koskeva hakukirje koulutuksen järjestäjille

Heinäkuu

Rahoitushaku koskien vuoden toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta (vos)

 • varainhoitovuodelle 2020 jaettavaksi jätetty rahoitus akuutteihin työvoimatarpeisiin (jaetaan opiskelijavuosina ja tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)
 • IV lisätalousarviossa päätetty lisärahoitus lähihoitajakoulutukseen
 • IV lisätalousarviossa päätetty lisärahoitus koronaviruspandemiasta aiheutuvaan lisätuen tarpeeseen (kohdennetaan erityisesti koulutuksensa keskeyttäneiden tai keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opiskelun ohjaukseen sekä valmistumassa olevien opiskelijoiden opinto-ohjaukseen ja näyttöjen mahdollistamiseen)
 • hakuaika 1.7.–31.8. (vko 27–36)

Elokuu

 

Syyskuu

Vuoden 2020 toinen lisäsuoritepäätös (varainhoitovuodelle 2020 jaettavaksi jätetty rahoitus ja IV lisätalousarviossa päätetyt lisärahoitukset) 30.9. mennessä.

Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman (Oikeus osata -ohjelma) valtionavustushaku (Opetushallitus). Haussa olevilla valtionavustuksilla kehitetään opinto-ohjausta ja ohjauksen laatua sekä kaikenikäisten opiskelijoiden perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia. Lisäksi vahvistetaan opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä oppilaitosten turvallisuuskulttuuria. Lisäksi parannetaan koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisosaamista sekä kehitetään pedagogista johtamista ja palvelujen johtamista. 

Lokakuu

Vuoden 2021 varsinaista suoritepäätöstä koskeva haku käynnistyy

 • opiskelijavuodet, mukaan lukien lähihoitajakoulutuksen lisääminen
 • perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset
 • hakuaika 19.10.- 13.11. (vko 43 - 46)

Rahoitushaku koskien vuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta käynnistyy

 

 • IV lisätalousarviossa päätetty lisärahoitus lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen siltä osin kuin rahoitusta ei myönnetty toisella lisäsuoritepäätöksellä
 •  IV lisätalousarviossa päätetty lisärahoitus koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen siltä osin kuin rahoitusta ei myönnetty toisella lisäsuoritepäätöksellä

Tarkistukset järjestämislupien opiskelijavuosien vähimmäismääriin ja fuusiopäätökset.


Mahdollisuus korjata ja täydentää vuoden 2021 varsinaisen suoritepäätöksen valmistelussa käytettäviä Koski-tietoja päättyy 30.10.
 

Marraskuu

Vuoden 2021 varsinaista suoritepäätöstä koskeva haku päättyy 13.11.

 

Joulukuu

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman valtionavustushakua koskevat päätökset joulukuun alussa (OPH).

Vuoden 2021 varsinainen suoritepäätös 15.12. mennessä.

Vuoden 2020 kolmas lisäsuoritepäätös (IV lisätalousarviossa päätetyt jakamatta olevat lisärahoitukset) 15.12. mennessä.