Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen

Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja siten edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia. Tämä tapahtuu lisäämällä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa sekä käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä.

Pitkän tähtäyksen tavoitteena on saada taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa.

Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen on osa Juha Sipilän hallituksen ohjelman Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta -kärkihanketta.

Hankkeessa on kaksi linjaa: kehityshankkeet ja ohjatut kokeilut.

youtube

Esimerkkejä hankkeista ja toiminnasta:

Muualla verkossa

Taiken tiedote 22.1.2018Taiteen edistämiskeskus jakoi kärkihankeavustukset kolmatta kertaa. Taike edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia 300 000 eurolla.