OECD:n Pisa 2021 -tutkimushankkeen hankinta-asiakirjat

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu OECD:n Pisa 2021 tutkimushankkeeseen, joka on OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma ja joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista sekä koulun ulkopuolella tapahtuvasta oppimisesta kansainvälisessä vertailukehyksessä.

Pisa tutkimusohjelma selvittää, kuinka oppilaat hallitsevat tulevaisuuden yhteiskunnan, työelämän kehityksen ja laadukkaan elämän kannalta keskeisiä tietoja ja taitoja. Pisa-tutkimusohjelma koostuu kolmen vuoden välein toteutettavista tutkimussykleistä.

Pisa 2021 tutkimushankkeessa selvitetään oppilaiden osaamista, matematiikan, lukutaidon ja luonnontieteiden sisältöalueilla siten, että tutkimuksen pääalueena on matematiikka. Neljäntenä kognitiivisena sisältöalueena vuoden 2021 tutkimuksessa on luovan ajattelun (creative thinking) arviointi.

Alla tarjouspyynnön asiakirjat.

Tarjousten jättöaika päättyy 27.6. klo 16.15.

Asiakirjat:
Tarjouspyyntö
 

Liitteet:
IA PISA 2018 Technical standards and guidelines

IB PISA 2018 Draft reading literacy framevvork

1C PISA 2018 Draft Questionnaire Framevvork

ID PISA 2015 Assessment and Analytical Framework

IE PISA 2018 Integrated design

Liitteet 2-5 (word)
- Kansilehti, tarjouslomake
- Tarjoavaa koskevat poissulkemisperusteet ja soveltuvuusvaatimukset (ESPD-lomake ja liite 3, tarjouslomake
- Referenssilomake, tarjouslomake
- Palvelua koskevat vaatimukset, tarjouslomake
- Hinnoittelu, tarjouslomake

ESPD-tiedosto (expd-request.xml)
(Komission verkkosivun osoite ja ohjeet täyttämiseen löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 3)

Liitteet 6:
Sopimusluonnos
henkilötietojen käsittely