Valtioneuvoston asetus OKM/2021/38

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.6.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Kirsti Kotaniemi, Hallitusneuvos p.+35 8295330408
Asia
Ehdotetaan, että vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 §:n 2 momentin lähiopetusjaksoa koskeva vaatimus ja 2 §:n 3 momentin etäopetusta koskeva 20 prosentin rajaus valtionosuuden perusteena, eivät kansanopistojen osalta ole voimassa tämän asetuksen voimassaolon aikana. Asetusmuutokset mahdollistavat kansanopistoille kirjata tämän asetuksen voimassaolon aikana etäopetuksesta kertyvät suoritteet kansanopistojen rahoituksen perusteena huomioitavina suoritteina. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivä syyskuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Asetuksella ei ole vaikutuksia valtion talouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen