Neuvottelukunnan asettaminen OKM/2021/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opintotukiasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.5.2021–30.4.2024

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Antti Randell, Hallitusneuvos p.+35 8295330173
Asia
Kokoonpano (suluissa henkilökohtainen varajäsen) Puheenjohtaja: Ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö (Johtaja Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö) Varapuheenjohtaja: Opetusneuvos Marjo Vesalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö (Hallitusneuvos Piritta Sirvio, opetus- ja kulttuuriministeriö) Muut jäsenet: Neuvotteleva virkamies Sanna Nieminen, valtiovarainministeriö (Erityisasiantuntija Allan Seuri, valtiovarainministeriö) Hallitussihteeri Pekka Paaermaa, sosiaali- ja terveysministeriö (Neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö) Johtava asiantuntija Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriö (Erityisasiantuntija Minna Ylikännö, työ- ja elinkeinoministeriö) Asiantuntija Jussi Karhunen, Finanssiala ry (Johtava lakimies Antti Laitila, Finanssiala ry) Etuuspäällikkö Piia Kuusisto, Kansaneläkelaitos (Juristi Reeta Paatelma, Kansaneläkelaitos) Erikoissuunnittelija Ilpo Lahtinen, Kansaneläkelaitos (Juristi Linda Reinikainen, Kansaneläkelaitos) Sosiaalipolitiikan asiantuntija Sakari Tuomisto, Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL ry (Koulutuspolitiikan asiantuntija Ainomaija Rajoo, Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL ry) Työelämäpolitiikan asiantuntija Antti Hallia, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry (Korkeakoulupolitiikan asiantuntija Anniina Sippola, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry) Sosiaalipoliittinen asiantuntija Iiris Hynönen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (Koulutuspoliittinen asiantuntija Jenni Tuomainen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry) Pääsihteeri Aino Pohjanvirta, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry (Edunvalvonnan asiantuntija Matti Tujula, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry) Yliopistonlehtori Sari Harmoinen, Oulun yliopisto (Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – XAMK) Rehtori Tuula Kortelainen, Hyria Koulutus Oy (Rehtori Petri Lähde, Ammattiopisto Novida)
Esitys
Valtioneuvosto asettaa opintotukiasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.5.2021–30.4.2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio