Valtioneuvoston asetus OKM/2021/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus Kiinan kulttuurikeskuksen perustamisesta Suomeen Kiinan kanssa tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Satu Paasilehto, Hallitusneuvos p.+35 8295330240
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Kiinan kulttuurikeskuksen perustamisesta Suomeen Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä tehty sopimus. Sopimus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Kiinan kulttuurikeskuksen perustamisesta Suomeen Kiinan kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen