Lautakunnan asettaminen OKM/2021/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.3.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kuvaohjelmalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.4.2021 - 31.3.2024

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Laura Mäkelä, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330222
Asia
Kuvaohjelmalain (710/2011) 32 §:ssä tarkoitetun kuvaohjelmalautakunnan asettaminen. Kuvaohjelmalautakunta toimii muutoksenhakuelimenä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tekemissä kuvaohjelmien luokittelupäätöksissä sekä päätöksissä, jotka instituutti on antanut sen ulkopuolisten kuvaohjelmaluokittelijoiden päätöksistä tehtyihin oikaisuvaatimuksiin. KOKOONPANO: Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (varajäsenet sulkeissa) Puheenjohtaja: Oikeustieteen kandidaatti, hankejohtaja Tuula Lybeck Varapuheenjohtaja: Oikeustieteen kandidaatti, hallitusneuvos Joni Hiitola Jäsenet: Kasvatustieteen tohtori Reijo Kupiainen (Filosofian tohtori Heta Mulari) Lääketieteen lisensiaatti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Maria Peltola (Lääketieteen tohtori Riikka Riihonen) Kasvatustieteen tohtori Satu Valkonen (Filosofian maisteri, äidinkielen opettaja Minna Hautaniemi) Filosofian tohtori, tutkija Jaakko Seppälä (Filosofian tohtori, arkistonjohtaja Outi Hupaniittu) TOIMIKAUSI: 1.4.2021 - 31.3.2024
Esitys
Valtioneuvosto asettaa kuvaohjelmalautakunnan toimikaudeksi 1.4.2021-31.3.2024
Vaikutukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa lautakunnan jäsenten palkkioiden perusteet. Palkkiot maksetaan Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenoista. Lautakunnan sihteeri- ja toimistotehtävät hoidetaan Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmaluokittelun vastuualueella.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio