Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus OKM/2021/14

« Raha-asiainvaliokunta 25.2.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295330234
Asia
Opetushallituksen ja sen erillisyksikköjen maksuasetuksen kustannusvastaavuuslaskelmaa on tarkennettu suoritekohtaisella laskennalla. Asetukseen ehdotetaan otettavaksi mukaan myös yksi uusi suorite 2 §:n 1 momentin 10 kohtaan. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2021 ja se olisi voimassa 31.12.2021 saakka.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Valtion talousarvioesityksen mukaan momentin 29.01.02 mukaan Opetushallituksen toimintamenojen nettomääräraha vuonna 2021 on 62 929 000 euroa. Valtion talousarvioesityksen momentin 29.01.03 mukaan Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenojen nettomääräraha vuonna 2021 on 5 013 000 euroa. Maksuasetuksen mukaisista suoritteista arvioidaan saatavan noin 10 000 000 euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta