Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 236/2020 vp; EV 210/2020 vp)

HE 236/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Antti Randell, Hallitusneuvos p.+35 8295330173
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen