Muutos neuvoston kokoonpanossa OKM/2020/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Arviointineuvoston kokoonpanon muuttaminen 31.5.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Petri Haltia, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330096
Asia
Suomen Lukiolaisten Liitto ry on esittänyt, että Toni Ahvan tilalle nimettäisiin koulutuspoliittinen asiantuntija Jenni Tuomainen. Esitetään, että valtioneuvosto myöntää arviointineuvoston jäseneksi 1.1.2021-31.5.2022 nimitetylle Toni Ahvalle eron ja nimittää hänen tilalleen samalle aikavälille arviointineuvoston jäseneksi Jenni Tuomaisen.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää arviointineuvoston jäseneksi 1.1.2021-31.5.2022 nimitetylle Toni Ahvalle eron ja nimittää hänen tilalleen samalle aikavälille arviointineuvoston jäseneksi Jenni Tuomaisen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio