Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 218/2020 vp; EV 209/2020 vp)

HE 218/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Kirsi Lamberg, Hallitussihteeri p.+35 8295330397
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen