Arvonimet OKM/2020/76

« Tasavallan presidentin esittely 27.11.2020 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Akateemikon arvonimen myöntäminen kahdelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Atte Jääskeläinen, Ylijohtaja p.+35 8295330309
Asia

Suomen Akatemian hallitus on 14.10.2020 esittänyt akateemikon arvonimen myöntämistä emeritusprofessori Kari Alitalolle ja emeritaprofessori Kaisa Häkkiselle.

 

LISäTIETOA:
Julkisuuteen 27.11.2020 klo 12.00. Arvonimet on tarkoitus luovuttaa juhlatilaisuudessa, jonka ajankohta päätetään myöhemmin.
 

Esitys
Tasavallan Presidentti myöntää akateemikon arvonimen emeritusprofessori Kari Alitalolle ja emeritaprofessori Kaisa Häkkiselle
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Suomen Akatemian hallituksen perustelumuistio emeritusprofessori Kari Alitalosta *
  3. Suomen Akatemian hallituksen perustelumuistio emeritaprofessori Kaisa Häkkisestä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.