Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen OKM/2020/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Rami Sampalahti, Hallitusneuvos p.+35 8295330190
Asia
Erityisasiantuntija, oikeustieteen maisteri Laura Niemi on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön palveluksessa 1.10.2019 lukien. Nykyinen määräaikainen virkasuhde päättyy 30.9.2021. Erityisasiantuntija Niemi valmistelee varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen säädöksiä. Nämä tehtävät edellyttävät esittelyä valtioneuvostossa. Koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella erityisasiantuntija Niemellä on perustiedot hallinto- ja valtiosääntöoikeudesta. Hänellä on valtioneuvoston ohjesäännön 34 §:n edellyttämä korkeakoulututkinto. Hän on suorittanut valtioneuvoston esittelijän kurssin 25.-26.8.2020.
Esitys
Valtioneuvosto määrää erityisasiantuntija Laura Niemen valtioneuvoston esittelijäksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen