Muutos neuvoston kokoonpanossa OKM/2020/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.9.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenen määrääminen tutkimus- ja innovaationeuvostoon

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Matti Kajaste, Opetusneuvos p.+35 8295330378
Asia
Tutkimus- ja innovaationeuvostosta säädetään valtioneuvoston asetuksessa 162/2016. Asetusta on muutettu valtioneuvoston asetuksella 904/2019, joka on tullut voimaan 8.8.2019. Asetuksen 3 §:n mukaan neuvostoon kuuluu pääministeri puheenjohtajana, tiede- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri varapuheenjohtajina sekä kolme valtioneuvoston nimittämää muuta ministeriä. Ministerijäsenten lisäksi neuvostoon kuuluu kuudesta seitsemään muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä eduskunnan vaalikaudeksi. Neuvoston jäsenten tulee edustaa laaja-alaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan asiantuntemusta. Valtioneuvoston 10.10.2019 tutkimus- ja innovaationeuvoston jäseneksi nimittämä Heidi Fagerholm on kirjallisesti ilmoittanut eroavansa tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsenyydestä 24.8.2020 alkaen. Esitetään, että hänen tilalleen neuvostoon nimitetään: Marjo Miettinen, hallituksen puheenjohtaja, Ensto Oy.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Marjo Miettisen tutkimus- ja innovaationeuvoston jäseneksi 3.9.2020 alkaen eduskunnan vaalikautta vastaavaksi ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio