Määrärahan jako OKM/2020/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.7.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2020

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Satu Paasilehto, Hallitusneuvos p.+35 8295330240
Asia
Tuen myöntäminen valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja verkkopalveluiden sekä ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamisen tukemiseen. Esitetään, että valtioneuvosto myöntää kuluvan vuoden talousarvion momentilta 29.01.50.5 (Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki) valtioneuvoston sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen (389/2008) mukaisesti Svensk Presstjänst Ab:lle 365 000 euron avustuksen ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamisen tukemiseen, Förlags Ab Sydvästkustenille 60 000 euron avustuksen Åbo Underrättelser –nimisen sanomalehden julkaisukustannusten alentamiseen, Lapin Kansa/Kaleva365 Oy:lle 45 000 euron avustuksen pohjoissaamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen ja välillisiin kustannuksiin, Understödsföreningen för Nya Östis rf:lle 20 000 euron avustuksen Nya Östis –lehden toimitus- ja hallintokustannusten kattamiseen sekä Vaasa Insider Oy Ab:lle 10 000 euron avustuksen markkinointi- ja opintomatkakustannuksiin. Jaettavien avustusten yhteismäärä on 500 000 euroa.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää avustuksen ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamiseen Svensk Presstjänst Ab:lle, Förlags Ab Sydvästkustenille Åbo Underrättelser –nimisen sanomalehden julkaisukustannusten alentamiseen, Lapin Kansa/Kaleva365 Oy:lle pohjoissaamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen, Understödsföreningen för Nya Östis rf:lle lehden toimitus- ja hallintokustannusten kattamiseen sekä Vaasa Insider Oy Ab:lle opintomatka- ja markkinointikustannuksiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen