Valtioneuvoston asetus OKM/2020/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.7.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Katri Kurppa, Hallitusneuvos p.+35 8295330063
Asia
Ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta muutettaisiin siten, että asetuksen 20 §:n 1 kohtaan, jossa luetellaan ammatilliset perustutkinnot ja osaamisalat, joihin sovelletaan opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:ää, lisättäisiin kaivosalan perustutkinnon kaivostyön osaamisala. Kaivosalan perustutkinnon perusteet on uudistettu ja kaivostyön osaamisalaan on lisätty liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen