Toimiluvan muuttaminen OKM/2020/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.7.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ammattikorkeakoulujen toimilupien muuttamista koskevat päätökset

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Birgitta Vuorinen, Johtaja p.+35 8295330335
Asia
Ammattikorkeakoulun toimiluvassa määrätään sen koulutusvastuusta eli siitä, mitä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulun tulee antaa. Toimiluvassa voidaan tarvittaessa myös täsmentää tutkintokohtaista koulutusvastuuta. Lisäksi toimiluvassa määrätään siitä, mitä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulu voi antaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulut ovat keväällä 2020 käyneet sopimuskautta 2021-2024 koskevat neuvottelut, joissa on keskusteltu kunkin ammattikorkeakoulun toiminnalle asetettavista koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kannalta keskeisistä määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä niiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista. Sopimusneuvotteluihin liittyen osa ammattikorkeakouluista on esittänyt muutoksia toimiluvassaan määritettyyn koulutusvastuuseen.
Esitys
Valtioneuvosto muuttaa ammattikorkeakoulun toimilupaa liitteiden 2-6 mukaisesti ja tekee kielteisen päätöksen liitteiden 7-15 mukaisesti
Vaikutukset
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun konetekniikan alan, Seinäjoen ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan alan, Kajaanin ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK)-, Karelia-ammattikorkeakoulun geronomi (AMK)-, ja Lapin ammattikorkeakoulun rakennusmestari (AMK)- koulutusvastuun myöntäminen helpottaa kunkin ammattikorkeakoulun toiminta-alueen osaajapulaa kyseisellä koulutusalalla. Muilta osin koulutustarpeisiin voidaan vastata nykyisten koulutusvastuiden puitteissa. TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole erillisiä kokonaistaloudellisia vaikutuksia valtiolle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen