Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.6.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 85/2020 vp; EV 77/2020 vp)

HE 85/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Piritta Sirvio, Hallitusneuvos p.+35 8295330238
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen