Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.6.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 84/2020 vp; EV 78/2020 vp)

HE 84/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Laura Hansén, Hallitusneuvos p.+35 8295330098
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen