Valtioneuvoston asetus OKM/2020/38

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.5.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus Suomen, Islannin, Kanadan, Norjan, Ruotsin, Tanskan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välisestä kansainvälisen arktisen tiedeyhteistyön edistämisestä tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Paavo-Petri Ahonen, Opetusneuvos p.+35 8295330247
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Suomen, Islannin, Kanadan, Norjan, Ruotsin, Tanskan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välinen arktista tiedeyhteistyötä koskeva sopimus. Sopimus on tullut voimaan 23 päivänä toukokuuta 2018. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 28 päivänä toukokuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Suomen, Islannin, Kanadan, Norjan, Ruotsin, Tanskan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välisestä kansainvälisen arktisen tiedeyhteistyön edistämisestä tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen