Eduskunnan kirjelmä OKM/2020/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.4.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan kirjelmä (EK 20/2020 vp – M 17/2020 vp) valtioneuvoston asetuksesta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista.

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295330234
Asia

Eduskunnalle annettiin 6.4.2020 käsiteltäväksi valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (191/2020). Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 14/2020 vp). Eduskunta on 16.4.2020 päättänyt, ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista 6.4.2020 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asetus tuli voimaan 14.4.2020 ja on voimassa 13.5.2020 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston asetuksesta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen