Valtioneuvoston asetus OKM/2020/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.4.2020 09.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Kirsti Kotaniemi, Hallitusneuvos p.+35 8295330408
Asia

Ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti vapaasta sivistystä annetun asetuksen 1 ja 2 §. Ehdotetaan, että lähiopetusjaksoa edellyttävä asetuksen 1 §:n 2 momentti ei väliaikaisesti ole voimassa tämän asetuksen voimassaolon aikana. Lisäksi asetuksen 2 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että etäopetusta koskeva 20 prosentin rajaus valtionosuuden perusteena, ei myöskään ole voimassa tämän asetuksen voimassaolon aikana. Asetusehdotus liittyy valtioneuvoston asetuksiin varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (126/2020) ja (191/2020). Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2020 ja on tarkoitettu olemaan voimassa 13.5.2020 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Asetuksella ei ole vaikutuksia valtion talouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen