Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2019/79

« Tasavallan presidentin esittely 13.3.2020 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 99/2019 vp; EV 4/2020 vp)

HE 99/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Marjaana Larpa, Hallitussihteeri p.+35 8295330350
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen