Valtioneuvoston asetus OKM/2020/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Laura Hansén, Hallitusneuvos p.+35 8295330098
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus. Sopimus tulee voimaan 26 päivänä maaliskuuta 2020. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 26 päivänä maaliskuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen