Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus OKM/2020/12

« Raha-asiainvaliokunta 27.2.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295330234
Asia
Opetushallituksen ja sen erillisyksikköjen maksuasetukseen esitetään otettavaksi uusi 2 §, johon on koottu omakustannusarvoa alemmat julkisoikeudelliset suoritteet. Suoritteiden hintoihin ei asetuksessa ehdoteta muutoksia. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2020 ja se olisi voimassa 31.12.2020 saakka.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Valtion talousarvioesityksen täydentämisestä tehdyn esityksen momentin 29.01.02 mukaan Opetushallituksen toimintamenojen nettomääräraha vuonna 2020 on 66 269 000 euroa. Valtion talousarvioesityksen momentin 29.01.03 mukaan Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenojen nettomääräraha vuonna 2020 on 5 434 000 euroa. Maksuasetuksen mukaisista suoritteista arvioidaan saatavan 10 750 000 euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta