Valtion takaukset OKM/2020/11

« Raha-asiainvaliokunta 20.2.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtiontakuun myöntäminen Didrichsenin taidemuseossa järjestettävälle "Vincent van Gogh – Tie taiteilijaksi" -näyttelylle

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Tiina Eerikäinen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330081
Asia
Esityksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Didrichsenin taidemuseo sr:lle valtiontakuun 5.9.2020–31.1.2021 järjestettävää Vincent van Gogh – Tie Taiteilijaksi –näyttelyä varten. Valtiontakuu kattaa esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain (411/1986) mukaisesti sekä valtiontakuupäätöksessä tarkemmin mainituin ehdoin. Valtiontakuu on voimassa 20.8.2020–14.2.2021.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa samanaikaisesti olla enintään 1 000 miljoonaa euroa. Kaikki nyt voimassa olevat takuut päättyisivät ennen 20.8.2020, joka olisi nyt esitettävän takuun alkamisajankohta.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio (salainen)
  2. päätösehdotus valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle (salainen)