Viran täyttäminen OKM/2020/10

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.2.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Museoviraston pääjohtajan viran täyttäminen määräajaksi

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Riitta Kaivosoja, Ylijohtaja p.+35 8295330129
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Museoviraston pääjohtajan virkaan museonjohtaja, filosofian maisteri Tiina Merisalon 1.4.2020–31.3.2025 väliseksi ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. yhteenveto virkaa hakeneiden ansioista *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.