Hallituksen esitys OKM/2020/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.2.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 11/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Matti Sillanmäki, Hallitusneuvos p.+35 8295330193
Asia
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin johtokunnan kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että oikeusministeriö nimeäisi jatkossa johtokunnan jäsenistä nykyisen neljän sijasta viisi. Johtokuntaan ei enää kuuluisi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämää jäsentä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole vaikutuksia Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin rahoitukseen eikä muita taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen