Arviomäärärahan ylitys OKM/2020/6

« Raha-asiainvaliokunta 30.1.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Arviomäärärahan ylitys momentilla 29.70.52 (Opintolainojen valtiontakaus)

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Pasi Rentola, Talouspäällikkö p.+35 8295330211
Asia
Ehdotus vuoden 2019 talousarvion momentin 29.70.52 (Opintotuki, Opintolainojen valtiontakaus) arviomäärärahan ylittämisestä 9 069 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu opintolainojen valtiontakausten ja opintolainahyvitysten toteutumisesta ennakoitua suurempina.
Esitys
Puolletaan
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta