Viran täyttäminen OKM/2020/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.1.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Kirsti Kotaniemi, Hallitusneuvos p.+35 8295330408
Asia

Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan filosofian maisteri, arviointiasiantuntija Mika Puukon 1.2.2020 alkaen

Esitys
Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan filosofian maisteri, arviointiasiantuntija Mika Puukon 1.2.2020 alkaen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. yhteenveto virkaa hakeneiden ansioista *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.