Valtioneuvoston asetus OKM/2020/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.1.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisestä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevasta sopimuksesta vuosille 2020-2023

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Tiina Polo, Opetusneuvos p.+35 8295330022
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskeva sopimus vuosille 2020-2023 sekä kumotaan aikaisempi valtioneuvoston asetus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (160/2016). Sopimus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2020. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 19 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Suomen, Norjan ja Ruotsin välisestä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevasta sopimuksesta vuosille 2020-2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen