Valtioneuvoston asetus OKM/2019/95

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.1.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta Suomen, Latvian, Norjan, Puolan, Ruotsin ja Venäjän välillä tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Rami Sampalahti, Hallitusneuvos p.+35 8295330190
Asia
Asetuksella saatetaan Suomessa voimaan pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta Suomen tasavallan hallituksen, Latvian tasavallan hallituksen, Norjan kuningaskunnan hallituksen, Puolan tasavallan hallituksen, Ruotsin kuningaskunnan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehty sopimus. Sopimus on tullut voimaan 29 päivänä joulukuuta 2019. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta Suomen, Latvian, Norjan, Puolan, Ruotsin ja Venäjän välillä tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen