Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2019/42

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 34/2019 vp; EV 43/2019 vp)

HE 34/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lait varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen