Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2019/71

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä (HE 94/2019 vp; EV 54/2019 vp)

HE 94/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Tiina Polo, Opetusneuvos p.+35 8295330022
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen