Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2019/52

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa (HE 48/2019 vp; EV 41/2019 vp)

HE 48/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Riina Vuorento, Opetusneuvos p.+35 8295330363
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfra-struktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa ja määrää lain tulemaan voimaan 23 päivänä joulukuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen