Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2019/47

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta (HE 35/2019 vp; EV 53/2019 vp)

HE 35/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Kirsti Kotaniemi, Hallitusneuvos p.+35 8295330408
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen