Määrärahan jako OKM/2019/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.11.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2019

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Satu Paasilehto, Hallitusneuvos p.+35 8295330240
Asia
Tuen myöntäminen valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja verkkopalveluiden sekä ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamisen tukemiseen. Esitetään, että valtioneuvosto myöntää kuluvan vuoden talousarvion momentilta 29.01.50.5 (Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki) valtioneuvoston sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen (389/2008) mukaisesti Svensk Presstjänst Ab:lle 365 000 euron avustuksen ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamisen tukemiseen, Förlags Ab Sydvästkustenille 50 000 euron avustuksen Åbo Underrättelser –nimisen sanomalehden julkaisukustannusten alentamiseen, Lapin Kansa/Kaleva365 Oy:lle 45 000 euron avustuksen pohjoissaamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen ja välillisiin kustannuksiin, Tigern rf:n julkaisemalle Ny Tid –lehdelle 24 000 euron avustuksen verkkosisältöjen ja –uutistoiminnan kehittämiseen sekä Understödsföreningen för Nya Östis rf:lle 16 000 euron avustuksen Nya Östis –lehden toimitus- ja hallintokustannusten kattamiseen. Förlags Ab Forum för ekonomi och teknikin, Nya Ålands Tidningsaktiebolagin ja Svenska pensionärsförbundetin hakemukset esitetään hylättäviksi. Jaettavien avustusten yhteismäärä on 500 000 euroa.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää avustuksen ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamiseen Svensk Presstjänst Ab:lle, Förlags Ab Sydvästkustenille Åbo Underrättelser –nimisen sanomalehden julkaisukustannusten alentamiseen, Lapin Kansa/Kaleva365 Oy:lle pohjoissaamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen, Tigern rf:n julkaisemalle Ny Tid –lehdelle verkkosisältöjen ja –uutistoiminnan kehittämiseen sekä Understödsföreningen för Nya Östis rf:lle lehden toimitus- ja hallintokustannusten kattamiseen sekä hylkää Förlags Ab Forum för ekonomi och teknikin, Nya Ålands Tidningsaktiebolagin ja Svenska pensionärsförbundetin hakemukset
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen