Hallituksen esitys OKM/2019/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.11.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi annetun hallituksen esityksen (19/2019 vp) täydentämisestä

HE 93/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108
Asia
Esityksessä ehdotetaan alkuperäiseen hallituksen esitykseen eräitä sellaisia lainsäädäntöteknisiä korjauksia, jotka edellyttävät kirkkolain säätämisjärjestystä koskevien säännösten perusteella kirkolliskokouksen ehdotusta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kirkkolaiksi annetun hallituksen esityksen (19/2019 vp) täydentämisestä
Vaikutukset
Alkuperäiseen esitykseen ehdotettavat muutokset ovat lainsäädäntöteknisiä, eikä niillä ole olennaisia taloudellisia tai muita vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen