Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen OKM/2019/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.11.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Tiina Polo, Opetusneuvos p.+35 8295330022
Asia
Suurlähettiläs Liisa Talonpojalle tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Jouni Laaksoselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskeva sopimus.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Liisa Talonpojan tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Jouni Laaksosen allekirjoittamaan sopimuksen Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen