Yksikköhinnat OKM/2019/63

« Raha-asiainvaliokunta 14.11.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kansanopistojen, valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten, kesäyliopistojen ja opintokeskusten yksikköhinnat vuodelle 2020

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Annika Bussman, Opetusneuvos p.+35 8295330407
Asia
Esitys, että vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n (579/2015) mukaiset kansanopistojen, valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten, kesäyliopistojen ja opintokeskusten valtionosuuden perusteena käytettävät yksikköhinnat laskettaisiin ja määrättäisiin vuodelle 2020 liitteenä 2 olevan taulukon mukaisesti. Yksikköhinnat määrätään arvonlisäverottomina lukuun ottamatta opintokeskuksia, jotka kaikki ovat yksityisten yhteisöjen ylläpitämiä. Päätökset tehdään ehdolla, että eduskunta hyväksyy tältä osin vuoden 2020 valtion talousarvioesityksen esitetyn mukaisena.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Edellä tarkoitetulla tavalla laskettujen yksikköhintojen mukainen valtionosuuden kokonaismäärä on kansanopistoissa 44 334 000 euroa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa 16 616 000 euroa, kesäyliopistoissa 4 986 000 euroa ja opintokeskuksissa 15 894 000 euroa. Lisäksi maahanmuuttajien kototutumiskoulutukseen osoitetaan noin 4 927 000 euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta