Valtioneuvoston asetus OKM/2019/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.10.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Anita Lehikoinen, Kansliapäällikkö p.+35 8295330182
Asia
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (310/2010) 3 §:ssä säädetään ministeriön organisaatiosta. Ministeriössä tehtävän organisaatiomuutoksen johdosta pykälän 1 momentti ehdotetaan muutettavaksi, koska toiselle koulutusasteelle, joka kattaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, on tarkoitus perustaa oma osastonsa. Uuden osaston nimeksi tulee lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto. Samalla nykyisen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osaston nimi muutettaisiin korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastoksi.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusmuutoksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen