Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma OKM/2019/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.10.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Maksuton toisen asteen koulutus kaikille) (EK 42/2018 vp - KAA 5/2018 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät lausumat

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Mika Tammilehto, Ylijohtaja p.+35 8295330308
Asia
Eduskunta on hylännyt maksutonta toisen asteen koulutusta koskevan kansalaisaloitteen. Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä seuraavat lausumat: 1. Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtii siitä, että toisen asteen koulutuksen järjestäjille aikaansaadaan ohjeistus, jossa koulutuksen järjestäjille tähdennetään tarvetta tiedottaa arvioitujen oppimateriaalikustannusten määrästä sekä keinoista, joilla nämä kustannukset voidaan kattaa tai mahdollisesti välttää. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi toisen asteen opiskelijoille opinnoista aiheutuvien kustannusten kehitystä ottaen huomioon opintotukilain (65/1994) mukainen oppimateriaalilisä ja opiskelijoiden oppimateriaalikustannusten alentamiseksi käynnistetyt hankkeet sekä tekee seuranta- ja arviointitiedon perusteella selvityksen ja tarvittaessa ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Selvitykseen tulee sisällyttää perusteellinen lapsivaikutusten arviointi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen