Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2019/35

« Tasavallan presidentin esittely 18.10.2019 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta (HE 9/2019 vp; EV 8/2019 vp)

HE 9/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Janne Öberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330348
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 24 päivänä lokakuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen