Neuvoston asettaminen OKM/2019/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.10.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenten määrääminen tutkimus- ja innovaationeuvostoon

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Matti Kajaste, Opetusneuvos p.+35 8295330378
Asia
Tutkimus- ja innovaationeuvostosta säädetään valtioneuvoston asetuksessa 162/2016. Asetusta on muutettu valtioneuvoston asetuksella 904/2019, joka on tullut voimaan 8.8.2019. Asetuksen 3 §:n mukaan neuvostoon kuuluu pääministeri puheenjohtajana, tiede- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri varapuheenjohtajina sekä kolme valtioneuvoston nimittämää muuta ministeriä. Ministerijäsenten lisäksi neuvostoon kuuluu kuudesta seitsemään muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä eduskunnan vaalikaudeksi. Neuvoston jäsenten tulee edustaa laaja-alaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan asiantuntemusta. KOKOONPANO: Muut kuin asetuksessa yksilöidyt ministerijäsenet: opetusministeri Li Andersson oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sisäministeri Maria Ohisalo Muut jäsenet: Head of Early Research and Business Development Heidi Fagerholm, Merck KGaA Dekaani Peppi Karppinen, Oulun yliopisto Akatemiaprofessori Samuel Kaski, Aalto yliopisto Partner Ilkka Kivimäki, Maki.vc Johtaja Petra Lundström, Fortum Oyj Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu Toimitusjohtaja Antti Vasara, VTT Oy
Esitys
Valtioneuvosto nimittää tutkimus- ja innovaationeuvoston jäseniksi 10.10.2019 alkaen ministerit toimikautensa ajaksi sekä muut ehdotetut jäsenet eduskunnan vaalikautta vastaavaksi ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio