Valtion edustajan määrääminen OKM/2019/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Elina Anttila, Hallitussihteeri p.+35 8295330184
Asia
Kirkkolain (1054/1993) 20 luvun 1 §:n mukaan yhtenä kirkon edustajana kirkolliskokouksessa on valtioneuvoston määräämä edustaja. Kirkkohallitus on 4.9.2019 päivätyllä kirjeellään pyytänyt, että valtioneuvosto määräisi edustajansa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen syysistuntokaudelle 4.11.−8.11.2019.
Esitys
Valtioneuvosto päättää määrätä edustajakseen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen syysistuntokaudelle 4.11.–8.11.2019 tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen ja varaedustajiksi ylijohtaja Riitta Kaivosojan ja hallitusneuvos Joni Hiitolan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen