Valtioneuvoston asetus OKM/2019/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.10.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108
Asia
Säännöstä näyttelyiden valtiontakuulautakunnan kokoonpanosta muutettaisiin siten, ettei lautakunnan puheenjohtajan tarvitsisi välttämättä olla opetus- ja kulttuuriministeriön virkamies. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Muutoksella lisättäisiin joustavuutta näyttelyiden valtiontakuulautakunnan kokoonpanon suhteen. Muutoksella ei ole taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen