Valtioneuvoston asetus OKM/2019/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.11.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2020

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Pasi Rentola, Talouspäällikkö p.+35 8295330211
Asia
Asetusehdotuksella säädettäisiin lukiokoulutuksen, opetustuntiperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräiset yksikköhinnat vuodelle 2020. Vuoden 2020 keskimääräiset yksikköhinnat perustuvat vuoden 2017 toteutuneisiin käyttökustannuksiin ja niiden laskennassa on otettu rahoituslain mukaisesti huomioon kustannustason arvioitu muutos, valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun arvioitu muutos sekä vuosittain tehtävä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus. Laskennan perusteena oleva valtiovarainministeriön ennuste peruspalveluiden hintaindeksin muutoksesta vuodelle 2020 on 2,4 prosenttia. Keskimääräisten yksikköhintojen laskennassa on otettu huomioon eduskunnalle 7.10.2019 annettu hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta (HE 35/2019 vp.) Valtioneuvosto on päättänyt lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistamisesta 18 miljoonalla eurolla. Määrärahalisäys lukiokoulutuksen rahoitukseen toteutettaisiin pienentämällä lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävän vähennyksen määrää. Määrärahalisäys ehdotetaan tehtäväksi pysyväksi. Keskimääräisten yksikköhintojen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö määrää kunkin koulutusmuodon rahoituksen perusteena käytettävät yksikköhinnat.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2020 (RV)
Vaikutukset
Asetusehdotuksessa tarkoitetun valtion rahoituksen kokonaismäärä on valtion talousarvioesityksessä laskennallisesti noin 332 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen